Termostat exteriérový ETO2-4550 dvojzónový vonkajší termostat + 2ks ETOR55 dažďový a teplotný senzor

Dvojzónová regulácia vykurovania žľabov. Riadiaci systém pre 2-zónové odkvapové vykurovanie. Používa sa na prevenciu námrazy a môže zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane strešnej konštrukcie a odkvapov. Môže byť použitý na vykurovanie až 2 samostatných budov resp. dvoch zón podľa orientácie.
 Späť na: Exteriérové termostaty pre elektrické vykurovanie

Termostat exteriérový ETO2-4550 dvojzónový vonkajší termostat + 2ks ETOR55 dažďový a teplotný senzor

Dvojzónová regulácia vykurovania žľabov. Riadiaci systém pre 2-zónové odkvapové vykurovanie. Používa sa na prevenciu námrazy a môže zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane strešnej konštrukcie a odkvapov. Môže byť použitý na vykurovanie až 2 samostatných budov resp. dvoch zón podľa orientácie.